OSKKV.cz

Oblastní stomatologická komora okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sněm OSK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na Oblastní sněm OSK K. Vary, Sokolov, Cheb který se bude konat

 dne 23. listopadu 2017 ( čtvrtek ) 16:00 – 18:00 hodin

v Krajské knihovně Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Návrh programu:

 

   1. Návrh a schválení programu Sněmu OSK

   2. Volba mandátové a návrhové komise

   3. Zpráva o činnosti OSK za rok 2017, cíle na funkční období 2017 - 2021

   4. Zpráva o hospodaření OSK + návrh rozpočtu na rok 2018

   5. Zpráva o činnosti revizní komise OSK

   6. Zpráva o činnosti čestné rady OSK

   7. Diskuse

   8. Prezentace firmy Wald Pharmaceuticals

   9. Přestávka

   10. Usnesení Sněmu OSK a schválení rozpočtu OSK na rok 2018

   11. Odborná přednáška firmy 3CE s.r.o. – BOZP povinné periodické školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro vedoucí pracovníky. Každý účastník získá CERTIFIKÁT o školení, které mu umožní provedení proškolení podřízených zaměstnanců a roční prověrky bezpečnosti práce

 

Účast členů OSK je nutná pro usnášení schopnost Sněmu! Do indexu bude zapsán 1 bod.

 

Občerstvení po dobu akce a dárkový balíček od firmy CURAPROX ke jmeninám nejen pro Klementy

 

MUDr. Faez Al Haboubi, v.r.

předseda OSK

 


© 2012 OSKKV

© 2012 OSKKV.cz | Designed by DNF.cz | Powered by M2system.cz | Webhosting M2hosting.cz | CMS M2core.cz